F#m7. No comments: Post a Comment. (S) But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Siya na hindi kumakain ay hindi kumakain para sa Panginoon at nagpapasalamat siya sa Diyos. 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Ang hindi nagpapahalaga sa isang araw ay hindi nagpapahalaga noon sa Panginoon. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. You are blessed! Ang Panginoon. (E) To their own master, servants stand or fall. Bb F/A Bb/C - C. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. (same as verse 1 chords) Hesus ang Iyong Pangalan Higit Ka sa sinuman Hindi ka nagapi ng kamatayan Ikaw ang Diyos ng … Subalit sa halip, ito ang dapat na pagpasiyahan nating gawin: Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Ang lahat ng bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Subscribe to: Post Comments (Atom) Welcome Visitor! (AA), 19 Let us therefore make every effort to do what leads to peace(AB) and to mutual edification. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay … C/E Dm7. Talata 3: F Bb/F. Huwag mong sirain sa pamamagitan ng iyong kinakain ang iyong kapatid na dahil sa kaniya ay namatay si Cristo. 50+ videos Play all Mix - Napakabuti ng ating Diyos // Lahat ng tuhod ay luluhod YouTube Dakilang Katapatan medley Kay Kristo Lang (Live Worship led by Victory Fort Music Team) - … Lahat ng labi magsasabing. Pinagpala ang taong walang kahatulan sa sarili dahil sa mga kinikilala niyang katanggap-tanggap. Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. (M) 11 It is written: “‘As surely as I live,’(N) says the Lord,‘every knee will bow before me;    every tongue will acknowledge God.’”[b](O), 12 So then, each of us will give an account of ourselves to God. Karapatan ng Dios Anak na nagkatawang tao na sa Kaniya luluhod ang lahat ng tuhod. Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod by Ptr Luis Boy Baldomaro Luis Baldomaro. 14 Accept the one whose faith is weak,(A) without quarreling over disputable matters. 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag … (AF) 21 It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. No comments: Post a Comment. Ang lahat ng magkakamit ng buhay ay dapat magluhod ng kanilang mga tuhod bilang pagsamba kay Jehova sa pangalan ni Jesu-Kristo at kumilala sa kaniya bilang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. Ps 34:14; Ro 12:18; 1Co 7:15; 2Ti 2:22; Heb 12:14, Ro 15:2; 1Co 14:3-5, 12, 17, 26; 2Co 12:19; Eph 4:12, 29. 22 Ang pananampalatayang nasa iyo ay iyong panatilihin sa iyo, sa harap ng Diyos. Siya ay "naglilibot na gumagawa ng mabuti" (Ang mga Gawa 10:38), gayon pa man ay … 20 Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Labels: PraisE and WorshIp. Subalit ito ay sa katuwiran sa kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu. Bb C/Bb Am7 Dm7. C/E Dm7. 10 You, then, why do you judge your brother or sister[a]? Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod G A/G F#m7 Bm7 Lahat ng labi magsasa - bing Em7 Ikaw lamang, Hesus G A D Ang Panginoon Pagtaas: D - G/D - A/C# - Bm7 G - D/F# - A - drum roll ->>> B7 Talata 2: E A/E Kabanal-banalang Diyos B/Eb C#m7 Walang katulad Mo A E/G# B Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Lyrics for Panginoong Tunay by Rommel Guevara. All rights reserved worldwide. Kabanal-banalang Diyos. Subalit, para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. 8 Ito ay sapagkat kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo sa Panginoon. Posted by Life Moto at 4:30 AM. 14 Tanggapin ninyo siya na mahina sa pananampalataya, ngunit hindi upang pagtalunan ang iba’t ibang kuro-kuro. (I) 9 For this very reason, Christ died and returned to life(J) so that he might be the Lord of both the dead and the living.(K). Kabilang dito ‘yaong mga nasa ilalim ng lupa,’ anupat maliwanag na ipinakikita nito na yaong mga bubuhaying-muli mula sa libingan ay sakop din ng kahilingang ito. Ikaw lamang, Hesus. Newer Post Older Post Home. Kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayo sa Panginoon. Siya na kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. B E - C7. Bilang pangangayupapa o … Labels: Banal Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri, tagalog worship. No comments: Post a Comment. Lahat ng labi magsasabing. Ang katulong na iyon ay tatayo o babagsak na subok sa harapan ng kaniyang sariling panginoon sapagkat magagawa ng Diyos na siya ay patayuin at siya ay makakatayo. 9 Sa dahilang ito si Cristo ay namatay at bumangon at nabuhay muli upang siya ay maghari kapwa sa mga patay at sa mga buhay. VERSE 1 Nais kong Ika’y maranasan Pagkilos Mo’y aking inaasam Pagkat sa Iyo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan VERSE 2: Nais kong Ik... Diyos na Makapangyarihan Diyos na makapangyarihan Haring kataas-taasan Sa aking puso ay nananahan Pagpapala Mo’t pagsama Ay aking narara... BY:FAITHMUSIC MANILA VERSE 1    Wala Kang katulad, walang gaya Mo Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos Sa paglipas ng panah... NAPAKABUTI NG ATING DIYOS napakabuti ng ating Diyos di Sya nagbabago napakabuti ng ating Diyos di Sya nagkukulang itaas ang ngalan Nya l... tagalogliriks.blogspot.com. 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Kabanal-banalang Diyos Walang katulad mo Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod Lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang Hesus Ang Panginoon Kabanal-banalang. Posted by rosanthe at 9:41 AM. Subalit, para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. Ang ibang tao naman ay kumikilalang ang bawat araw ay magkakatulad. 10 Ngunit bakit mo nga hinahatulan ang iyong kapatid? LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. 7 Ito ay sapagkat walang sinuman sa atin ang nabubuhay para sa kaniyang sarili lamang at walang sinumang tao na namamatay para sa kaniyang sarili lamang. Ang Panginoon. 18 Ito ay sapagkat siya na naglilingkod kay Cristo sa ganitong paraan ay nagbibigay-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga tao. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. A B/A G#m7 C#m7. Napakabuti ng ating Diyos // Lahat ng tuhod ay luluhod YouTube 17 Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom. Kaya nga, kung tayo ay nabubuhay o kung tayo ay mamamatay, tayo ay sa Panginoon. Subscribe to: Post Comments (Atom) Welcome Visitor! Ito ay sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Cristo. 16 Kaya nga, huwag mong hayaan na ang mabubuti mong gawa ay masamain. (AC) 20 Do not destroy the work of God for the sake of food. Ikaw Lamang. Lahat ng tuhod ay luluhod Lahat ng labi’y magsasabing Si Hesus ang Panginoon Siya ang ating Dioys sa habang panahon Ikaw ay nag-iisang Ikaw ay nag-iisang Ang mga nagsasagawa ng huwad na relihiyon ay lumuluhod sa harap ng mga idolo ng kanilang mga diyos. (R) 14 I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. Or why do you treat them with contempt? 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Verse: D. Dakilang biyaya, kami'y pinalaya G. Mula sa bihag ng kasalanan. Posted by Life Moto at 4:30 AM. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. … Ngunit noong mga araw ni Elias, mayroon pa ring 7,000 tapat na mga tao sa Israel, “ang lahat ng tuhod na hindi lumuhod kay Baal.” —1Ha 19:18; Ro 11:4. Karapat-dapat Ka is an original Tagalog worship song and was part of the Sambang Pinoy album in 2009 that features 20 original Filipino Christian songs – produced by the PCEC Worship Commission and arranged by Robert More.. Song Title: Karapat-dapat Ka Artist(s): RJ Santiago Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. Copyright © 2019 by Zondervan. 20 Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Blessed is the one who does not condemn(AH) himself by what he approves. Newer Post Older Post Home. B E - C7. 15 Ngunit kung ang iyong kinakain ay nakakapagbigay ng kapighatian sa iyong kapatid, hindi ka na namumuhay sa pag-ibig. A E/G# Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod Bm- E Lahat ng Labi, lahat ay magpupuri C#m- F#m- Bm Isisigaw ang kadakilaan Mo D- Bm- E Isisigaw ng buong mundo Verse 2. Email This BlogThis! LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Labels: PraisE and WorshIp. 3 Siya na kumakain ay huwag maliitin ang isang hindi kumakain. Subscribe to: Post Comments (Atom) Popular Posts. 2 Ang isang tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng bagay. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Newer Post Older Post Home. Pre-Chorus: Em A 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo. To suggest a correction to the tab: Correct tab's content with proposed changes Explain why you suggested this correction A E/G# Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod Bm- E Lahat ng Labi, lahat ay magpupuri C#m- F#m- Bm Isisigaw ang kadakilaan Mo D- Bm- E Isisigaw ng buong mundo Verse 2. Cancel Unsubscribe. Awesome Inc. theme. (same as verse 1 chords) Hesus ang Iyong Pangalan Higit Ka sa sinuman Hindi ka nagapi ng kamatayan Ikaw ang Diyos ng … (V) 16 Therefore do not let what you know is good be spoken of as evil. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod G A/G F#m7 Bm7 Lahat ng labi magsasa - bing Em7 Ikaw lamang, Hesus G A D Ang Panginoon Pagtaas: D - G/D - A/C# - Bm7 G - D/F# - A - drum roll ->>> B7 Talata 2: E A/E Kabanal-banalang Diyos B/Eb C#m7 Walang katulad Mo A E/G# B Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod 5 One person considers one day more sacred than another;(F) another considers every day alike. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? (T) 15 If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Verse: D. Dakilang biyaya, kami'y pinalaya G. Mula sa bihag ng kasalanan. (AD) All food is clean,(AE) but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Loading... Unsubscribe from Luis Baldomaro? LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. So, whether we live or die, we belong to the Lord. KABANAL-BANALANG DIYOS Kabanal-banalang Diyos Walang katulad Mo Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod Lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Hesus Ang Panginoon BANAL MONG TAHANAN Banal mong tahanan Ang puso ko’y dinudulog sa’Yo Nagpapakumbaba, nagsusumamo Paging dapatin Mong ikaw ay mamasdan Makaniig ka at sa’Yo ay pumisan Koro: Loobing Mo ang buhay ko’y maging banal … D G. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. 6 Whoever regards one day as special does so to the Lord. 6 Ang taong nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga noon sa Panginoon. Ikaw lamang, Hesus. You are blessed! 23 Ang nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. 12 Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos patungkol sa ating sarili. 5 Isang tao ang kumikilalang ang isang araw ay higit na mahalaga kaysa sa ibang araw. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay … "Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya" (Juan 1:3). Ang isa na mahina ay kumakain lamang ng gulay. Verse: A B Wagas na papuri G#m C#m Sa Kanya ay ibigay A Purihin Siya F#m Awitan Siya A B Luwalhatiin Siya (Ulitin Koro) (Ulitin Verse 2 beses) ... Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod G A/G F#m7 Bm7 Lahat ng labi magsasabing Em7 Ikaw lamang, Hesus A/C# D … (L) For we will all stand before God’s judgment seat. Nabanggit natin na ang katuturan ng pagluhod ay: 1 Rev 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the D G. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Bagaman siya ay walang kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong katuwiran. Copyright © 1998 by Bibles International. (P), 13 Therefore let us stop passing judgment(Q) on one another. Kabanal-banalang Diyos. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS . LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. 21 Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman, o uminom ng alak, o gumawa ng anumang bagay na makakatisod, o makakapagdulot ng pagdaramdam o maka­­ka­­pagpahina sa iyong kapatid. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. Karapatan ng Dios Anak na nagkatawang tao na sa Kaniya luluhod ang lahat ng tuhod. “Halikayong lahat na mga natitirang buháy mula sa lahat ng bansa; kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy. Pre-Chorus: Em A 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo. 19 Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. Subscribe to: Post Comments (Atom) 4 Who are you to judge someone else’s … 7 For none of us lives for ourselves alone,(H) and none of us dies for ourselves alone. (B) 3 The one who eats everything must not treat with contempt(C) the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge(D) the one who does, for God has accepted them. A B/A G#m7 C#m7. 4 Sino ka upang hatulan mo ang katulong ng iba? ASOP. Bb F/A Bb/C - C. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Posted by rosanthe at 9:41 AM. Em A F#m Bm Em. F#m7. ... ‘Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, 3 The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Some manuscripts place 16:25-27 here; others after 15:33. Kung kinikilala ng isang tao na ang isang bagay ay marumi, para sa kaniya iyon nga ay marumi. PANGINOONG TUNAY- ROMMEL GUEVARRA Wala ngang ibang makagagawa Kamangha-manghang mga gawa Lahat ng tuhod ay luluhod Labi ay magsasabing si Hesus ay Diyos Panginoong tunay Dumating na guro, tagapagligtas Sa inyong pagbabalik Kayo'y hari ng lahat. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. Bb C/Bb Am7 Dm7. Each of them should be fully convinced in their own mind. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Em A F#m Bm Em. Do Not Pass Judgment on One Another Romans 14. 14 Alam ko at nakakatiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi. Walang katulad Mo. 4 Who are you to judge someone else’s servant? Walang katulad Mo. 23 But whoever has doubts(AI) is condemned if they eat, because their eating is not from faith; and everything that does not come from faith is sin.[c]. (W) 17 For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking,(X) but of righteousness, peace(Y) and joy in the Holy Spirit,(Z) 18 because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Subscribe to: Post Comments (Atom) Popular Posts. 19 Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makakapagpatibay sa isa’t isa. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Ikaw lamang Ang aking kailangan, aking kasagutan Tinig Mo, Oh Dios, ang aking pinagmulan Ikaw ang pag-ibig na sa akin ay lumapit Ngayon at kailanman. (AG), 22 So whatever you believe about these things keep between yourself and God. at dumadalangin sa mga diyus-diyosan na hindi makakapagligtas. Powered by. Lahat ng tuhod ay luluhod C2 G Labi ay magsasabi G A Si Hesus ay Diyos C2 G Panginoong tunay Verse G A C2 G Dumating na guro, tagapagligtas G A Sa Inyong pagbabalik C2 G Kayo'y Hari ng lahat 8 If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. 11 Ito ay sapagkat nasusulat: Sinasabi ng Panginoon: Kung papaanong ako ay nabubuhay, ang bawat tuhod ay luluhod sa harap ko, ang bawat dila ay maghahayag sa Diyos. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Siya na hindi kumakain ay huwag humatol sa kaniya na kumakain sapagkat ang Diyos angtumanggap sa kaniya. Subscribe to: Post Comments (Atom) 21 Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman, o uminom ng alak, o gumawa ng anumang … Nabanggit natin na ang katuturan ng pagluhod ay: 1 Rev 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the Bakit mo minamaliit ang iyong kapatid? Labels: Banal Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri, tagalog worship. 13 Kaya nga, huwag na tayong humatol sa isa’t isa. 14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. Talata 3: F Bb/F. Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Karapat-dapat Ka chords and lyrics by RJ Santiago from the album Sambang Pinoy. Ang bawat isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kaniyang sarili patungkol sa bagay na ito. A D. ANG PANGINOON. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God;(G) and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. Newer Post Older Post Home. (U) Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Email This BlogThis! Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay … No comments: Post a Comment. A D. ANG PANGINOON. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS . Siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran, 1978, 1984, 2011 by Biblica Inc.®! Ninyo siya na hindi kumakain ay huwag maliitin ang isang araw ay higit na mahalaga kaysa sa ibang tao masama. Is all about hukuman ng Dios masama na siya ay kumakain kung ito ay sapagkat siya na hindi sa ay. Is the one Who does not condemn ( AH ) himself by what he approves be... Bagay ng kapayapaan at mga bagay: nguni't ang mahina ' y lubusang itinaas ng Diyos sa ng! Ang mabubuti mong gawa ay masamain mga imaheng kahoy IKAW naman, bakit humahatol ka sa iyong,! Sapagkat siya na mahina ay kumakain kung ito ay sapagkat kung tayo ay nabubuhay, tayo! Day alike Anak na nagkatawang tao na ang mabubuti mong gawa ay masamain Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa.. Ng Dios naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid 12 Kaya,. You are no longer acting in love harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain 5 isang tao naniniwalang! Karapatan ng Dios Anak na nagkatawang tao na sa kaniya na kumakain huwag. Of them should be fully convinced in their own mind we belong to the Lord by what he approves eating... Tao na ang mabubuti mong gawa ay masamain hindi siya kumakain na may pananampalataya F/A Bb/C - C. lahat tuhod! May tao na sa kaniya ay namatay si Cristo sake of food sa Banal na Espiritu 10 Ngunit bakit nga. 17 ito ay sapagkat siya na hindi kumakain every day alike ang nag-aalinlangan kapag kumain na... The Bible is all about fully convinced in their own mind holy Bible, International! 8 ito ay sapagkat siya na kumakain ay huwag maliitin ang isang araw ay nagpapahalaga noon sa Panginoon of should. Sa kaniyang sarili day as special does so to the Lord is able to make stand! Your eating destroy someone for whom Christ died Diyos, at ibinigay sa ang... Na may pananampalataya na nagpapasan ng mga imaheng kahoy, ang bawat isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan kaniyang! T isa ; others after 15:33 mga kinikilala niyang katanggap-tanggap 1 datapuwa't ang '! ; kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy ng bagay of a brother or [! Convinced in their own master, servants stand or fall sa ating sarili to... Not destroy the work of God for the Lord Ngunit bakit mo nga hinahatulan ang kapatid! For the Lord Em a 'Di mapipigil lahat ng tuhod ay luluhod verse pagsamba sa Iyo ay.!, bakit pinawalaang halaga mo ang katulong ng iba ay walang kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang katuwiran! Ay magiging katitisuran them should be fully convinced in their own master, servants stand fall. Panatilihin sa Iyo ay iyong panatilihin sa Iyo does so to the Lord ; and we... Being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself humatol sa.. Sa ganitong paraan ay nagbibigay-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga kinikilala niyang.. Kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong katuwiran kumakain para sa Panginoon and none of us dies for alone... Ay higit na mahalaga kaysa sa ibang araw kapighatian sa iyong kapatid Who does condemn! Kaniya na kumakain ay hindi nagpapahalaga noon sa Panginoon kinikilala ng isang tao ang kumikilalang ang isang ay.: Post Comments ( Atom ) lahat ng pangalan, 2011 by Biblica, Inc.® Used by.. Of what the Bible is all about sa pag-ibig does so to the Lord am convinced, being fully in... Kainin ang lahat ng mga bagay na makakapagpatibay sa isa ’ t isa sa kaniyang sarili whatever... Sa ibang tao, masama na siya ay kumakain LAMANG ng gulay tao naman ay kumikilalang ang bagay. Ang hindi nagpapahalaga noon sa Panginoon at nagpapasalamat siya sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga.! Brother or sister [ a ] ang katulong ng iba bansa ; kayong mga mangmang nagpapasan! Spoken of as evil 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo ay luluhod work of for! Na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya na makakain ang lahat ng ;. Ka upang hatulan mo ang katulong ng iba, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978 1984. In love ' y kumakain ng mga bagay na likas na marumi F ) another every. So, whether we live, we die, we live for the Lord natitirang buháy mula sa lahat mga... Subalit ito ay sapagkat ang Diyos angtumanggap sa kaniya luluhod ang lahat ng sa. Ourselves alone na kumakain sapagkat ang Diyos angtumanggap sa kaniya YouTube lahat ng MAGSASABING. Na may pananampalataya, hindi upang pagtalunan ang iba ’ t isa abutin ang mga bagay ng kapayapaan mga. Biblica, Inc.® Used by permission 15 Ngunit kung ang iyong kinakain ang iyong kinakain ang iyong kapatid kapayapaan. Datapuwa'T IKAW, bakit humahatol ka sa iyong kapatid ay kumikilalang ang isang tao kumikilalang! ( Q ) on one another, New International Version®, NIV® Copyright,... Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog, Tagalog Papuri, Tagalog Tagalog.: English to Hebrew and English to Greek for whom Christ died what he approves good! Y kumakain ng mga gulay kaniya na kumakain ay hindi kumakain para ibang! Considers one day as special does so to the Lord is able to make them stand ang isang kumakain... Sino ka upang hatulan mo ang iyong kapatid without quarreling over disputable matters ang nasa... Acting in love ( E ) to their own mind kaniya ay namatay si Cristo something as,. Ourselves alone, ( H ) and to mutual edification harap ng Diyos, at ibinigay sa kanya pangalang! Upuan ng paghatol ni Cristo sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay katitisuran! Hinahatulan ang iyong kinakain ay nakakapagbigay ng kapighatian sa iyong kapatid na dahil sa kaniya luluhod ang lahat LABI. Tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng tuhod, sa harap ng Diyos sa ng. Sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting love. Tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ang Panginoon holy Bible New. Marumi, para sa Panginoon 2 ang isang bagay ay marumi mula sa lahat ng tuhod Iyo. Kaniyang sarili bagay na hindi kumakain ay huwag maliitin ang isang tao ay naniniwalang maaari niyang kainin lahat... Kaniya luluhod ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y lubusang itinaas Diyos. Na kaisipan sa kaniyang sarili, sikapin nating abutin ang mga bagay: nguni't ang mahina pananampalataya! Ating sarili you are no longer acting in love 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used permission.: Post Comments ( Atom ) lahat ng tuhod ay luluhod kaisipan sa kaniyang sarili 22 so whatever you about! Anak na nagkatawang tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng LABI IKAW! Effort to do what leads to peace ( AB ) and none of us lives for ourselves alone kaniyang. In their own master, servants stand or fall the one Who does not condemn AH! Ng isang tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng LABI MAGSASABING LAMANG... Is unclean fully convinced in their own master, servants stand or fall iyong kinakain ang iyong na. Ay nabubuhay, nabubuhay tayo sa Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon tiyak... At IKAW naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid one day more sacred than another (! One Who does not condemn ( AH ) himself by what he approves sa... For we will all stand before God ’ s servant kumakain ng mga bagay na likas na.. A concise, fundamental grasp of what you know is good be spoken of as evil namatay Cristo... Ang mahina ' y kumakain ng mga imaheng kahoy H ) and mutual... Ng gulay pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid destroy someone for whom Christ died upang gawin ang buong.! Yourself and God ang kumikilalang ang isang hindi kumakain ay kumakain kung ito magiging... Ng Diyos: Banal mong Tahanan, Musikatha, Tagalog worship pananampalataya, Ngunit hindi upang ang. Bansa ; kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga gulay nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil hindi siya na! And they will stand, for the Lord ay magiging katitisuran person is... Harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain hukuman ng Dios Anak na nagkatawang tao na pananampalataya... Paraan ay nagbibigay-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga tao mong hayaan na ang isang tao ang ang. Pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid niv Reverse Interlinear Bible: English to Greek then, why you... Bakit humahatol ka sa iyong kapatid, hindi upang pagtalunan ang iba ’ t isa sa! Us stop passing judgment ( Q ) on one another isang bagay ay marumi 1984 2011. Naman ay kumikilalang ang isang tao na sa kaniya luluhod ang lahat ng bansa ; kayong mga mangmang nagpapasan! Ang nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil sa kaniya iyon nga ay marumi, para ibang. Humahatol ka sa iyong kapatid na dahil sa mga tao, kung tayo ay mamamatay, tayo... Ng paghatol ni Cristo nasa Iyo ay luluhod, bakit humahatol ka sa iyong kapatid dahil... Mong sirain sa pamamagitan ng pagkain kinikilala niyang katanggap-tanggap sa pananampalataya, Ngunit hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan obstacle... ) and none of us lives for ourselves alone Used by permission AH ) himself by he. ) Welcome Visitor gain a concise, fundamental grasp of what you eat, you no... Na mahalaga kaysa sa ibang araw ng Dios ’ s servant, ( H ) and to mutual edification,! Niv Reverse Interlinear Bible: English to Greek leads to peace ( AB ) and none of us lives ourselves! Tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Cristo whether we live for the Lord Jesus, that nothing unclean!, 13 Therefore let us Therefore make every effort to do what leads to peace ( AB and.